HİZMET SÖZLEŞMESİ

www.inoizin.com kullanımı ile ilgili hazırladığımız sözleşmeyi okuyabilir veya sayfanın altındaki linke tıklayarak .pdf formatında indirebilirsiniz.  

İşbu sözleşme; merkez adresi Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No:25/3 Çekmeköy - İstanbul olan İnosoft Bilgi Sistemleri Tic. Ltd Şti. (bundan sonra İNOSOFT olarak anılacaktır) ile www.inoizin.com isimli internet sitesindeki web tabanlı yazılımı kullanan üyesi (MÜŞTERİ) arasında akdedilmiştir. 

Sözleşme süresi fatura tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf bulunmadığı sürece ve taraflardan biri sözleşmenin sona ermesinden 15 iş günü öncesine kadar yazılı olarak bildirmemişse her yıl otomatik olarak yenilenir. Yenilenen dönemdeki lisans bedelleri sözleşmenin 4. maddesine uygun şekilde belirlenecektir.

3.1. Müşteri, yazılımı sözleşmenin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder. 


3.2. İnosoft, Müşteri'den gelen değişiklik ve geliştirme taleplerini değerlendirerek uygun gördüklerini gerçekleştirir. Bunlardan sistemde ciddi ve büyük ölçüde değişiklik gerektirmeyenler için ekstra ücret talep edilmez, yoksa ayrıca projelendirilir.


3.3. İnosoft, hizmet kalitesini artırmak veya kapsamını genişletmek amacıyla yazılımda dilediği şekilde değişiklik yapabilir veya yeni modüller ekleyebilir. 


3.4. İnosoft, yazılımın kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için bakım ve düzenli yedekleme işlemleri dahil gerekli önlemleri alacağını, herhangi bir nedenle kesintiye uğraması halinde mümkün olan en kısa süre içerisinde müdahalede bulunacağını taahhüt eder.


3.5. Müşteri, internet hatlarında problemler vb. teknik nedenlerle erişimin aksamasından veya zarara uğramasından İnosoft'u sorumlu tutmayacağını, bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


3.6. Müşteri, yazılım kullanımının İnosoft kaynaklı bir nedenle aralıksız 5 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda İnosoft, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteri'ye iade etmeyi kabul eder.


3.7. İnosoft'un süresi dolmuş ve/veya sözleşmesi fesih edilmiş hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Lisanslama, tanımlı çalışan sayısına ve kullanılan modüllere göre www.inoizin.com adresinde belirtilen tutarlarda senelik ödeme şeklinde yapılır.


İlk faturadan sonra fiyat artışları, bir önceki yılın on iki aylık ortalama TÜFE oranına %2 kalite yükseltme payı ilave edilerek senede bir kez yapılır. Bu ayarlamalar için Müşteri’ye önceden yazılı veya sözlü olarak bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

6.1. Müşteri, www.inoizin.com uygulamasının çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, özellikle sistemi aksatacak veya yavaşlatacak bir işlem yapmayacağını kabul eder.


6.2. www.inoizin.com içeriği ve yazılımı, İnosoft'a aittir, Türk ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sair mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Müşteri, önceden bu konuda açık ve yazılı iznini almadan, İnosoft'un sunduğu yazılımı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğini kabul eder.


6.3. Müşteri, yazılıma virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu kurala uyulmadığı gibi durumlarda Müşteri'nin kendisine ve/veya 3. şahıslara verdiği zararlardan İnosoft sorumlu tutulamaz.

7.1 Hizmet Kullanım Kuralları'nın ihlal edilmesi, Müşteri’ye sağlanmakta olan yazılımın askıya alınması ya da sözleşmenin tamamıyla iptal edilmesi sonucunu doğurabilir.


7.2. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

Hizmet sözleşmesini .pdf formatında indirmek için lütfen tıklayınız. 

www.inoizin.com

Demo firması çalışanı olarak gerçek sisteme giriş yapabilir, programın özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde görebilirsiniz.