İZİNLER

Otomatik hakedişler, kapsamlı izin süreci, firmaya özel izin formu, takvim görünümü, vekil atama özelliği, toplu izin hazırlama, izin tipi bazında kısıtlamalar, otomatik hatırlatmalar, detaylı ve grafik izin raporları ile izin süreçlerini kolayca yönetin.

İzin Talebi

Önce izin tipi seçilir, sonra başlangıç ve bitiş tarihleri yazılır. Saatlik izinlerde başlangıç-bitiş saatleri yazılmalıdır. İzin süresince irtibat bilgileri ve açıklama alanları doldurulabilir. Son olarak izin talebi onaya gönderilir.

Amir Onayı

Çalışan, izin talebinde bulunduktan sonra amirine otomatik olarak mail ve istenirse SMS gönderilir. Amir talebi dilerse açıklama yazarak onaylar veya reddeder. Her iki durumda da çalışana bilgilendirme maili gider.

Gelişmiş Süreç

Amir onayından önce bölüm bazında ön onay veya ilk onay devreye alınabilir. Ayrıca 2. amir onayı da kullanılabilir. Son olarak İK onayı vardır. İzni onaylanmayan çalışanların yeni izin talebinde bulunması engellenebilir.

Hakedişler

Personelin senelik çalışma süresine veya kıdem baz tarihine göre senelik hakedişleri sistem tarafından her gün kontrol edilerek otomatik olarak ilave edilir. Bu süre çalışan tiplerine göre farklı olabilir.

SIK SORULANLAR

Farklı izin tipleri tanımlanabilir mi?

İzin tipleri firmaya özeldir. Dilediğiniz izin tiplerini sisteme tanımlayabilir ve her biri için onlarca farklı kural ve kısıtlama belirleyebilirsiniz.

Tüm çalışanlar izin talebini kendisi yapmak zorunda mı?

İdeal olan çalışanların izin talebini bizzat yapmasıdır. Ancak özellikle internet erişiminde sorun olan bazı çalışanlar için izin taleplerini çalışanlar adına amirleri veya İnsan Kaynakları da yapabilir.

Farklı hakediş günleri olabilir mi?

Sistemde 4 farklı hakediş grubu (yani çalışılan yıla göre hakedilen izin günleri) bulunur. Dilerseniz beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar için farklı hakediş grupları tanımlayabilirsiniz, aynı şekilde 50 yaş üstü çalışanları da farklı bir gruba atayabilirsiniz.

İşe başlama tarihi ile hakediş tarihi farklı olabilir mi?

Uzun süreli ücretsiz izinlerde hakediş tarihinin ötelenmesi istenebilir. Aynı şekilde grup şirketlerinden transfer yapılması gibi durumlarda hakediş tarihinin işe başlama tarihinden farklı olması gerekebilir. Bunun için sistemde işe başlama tarihi ve hakediş (kıdem baz) olmak üzere iki farklı alan bulunur.

Çalışanların eksi (-) izişn talep etmesi engellenebilir mi?

Programda daha izin talebi esnasında yapılan çeşitli kontroller ve kısıtlamalar vardır. Buna göre dilerseniz eksi (-) izin talebini engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde onayda bekleyen izin varsa yeni izin talebi engellenebilir.

İzin planı yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Çalışanlar planladıkları izin tarihlerini kayıt eder, amirler bu tarihleri ve varsa çakışmaları senelik takvim üzerinde görür. Gerekirse tarihi değiştirerek izin planını onaylar.

www.inoizin.com

Demo firması çalışanı olarak gerçek sisteme giriş yapabilir, programın özelliklerini hızlı ve kolay bir şekilde görebilirsiniz.

Copyright © 2009-2018     İnosoft Bilgi Sistemleri